Privacybeleid Bodycare Fleur

1. Inleiding Bij Bodycare Fleur (hierna: “wij”, “ons” of “onze”) respecteren we de privacy van onze cliënten en de gebruikers van onze website. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken, bewaren en beschermen.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Naam, adres en contactgegevens;

Geboortedatum en geslacht;

Gezondheidsgegevens relevant voor de behandeling;

Betalings- en factuurgegevens;

Gegevens over uw gebruik van onze website.

3. Doeleinden van verwerking Wij gebruiken verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van behandelingen en het beheren van de cliëntrelatie;

Het versturen van afspraakherinneringen en informatie over onze diensten;

Administratieve doeleinden en facturatie;

Het verbeteren van onze website en diensten;

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Delen van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals leveranciers van IT-systemen of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met alle derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Bewaartermijn Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Beveiliging Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging.

7. Uw rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of vraagt u om beperking van de verwerking. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor al deze verzoeken kunt u contact met ons opnemen via info@bodycarefleur.nl.

8. Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

9. Contactgegevens Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@Bodycarefleur.nl.

Datum van laatste wijziging: 19-3-2024